Novice

SZZZZS na novinarski konferenci vseh zdravniških organizacij

Dne 29. junija 2017 se je predsednica našega Strokovnea združenja tudi kot predsednica KZO udeležila novinarske konference vseh zdravniških organizacij. Na omenjeni konferenci so sodelovali Mladi zdravniki Slovenije, predsednica študentov, predsednica zdravniške zbornice Slovenije, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov FIDES, sekretar Slovenskega zdravniškega društva in predsednik Sindikata Praktik.um.

Govor predsednice SZZZZS Helene Mole si lahko ogledate preko spodnje povezave:

https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/obvestila/2017/07/01/restriktivni-ukrepi-v-nestimulativnem-okolju-ne-prina%C5%A1ajo-potrebnih-re%C5%A1itev-za-skraj%C5%A1evanje-%C4%8Dakalnih-vrst-in-za-dobro-bolnikov

Več...

V PODPORO ZDRAVNIŠKI ZBORNICI SLOVENIJE IN MLADIM ZDRAVNIKOM

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije se javno pridružuje mnenju Zdravniške zbornice Slovenije in mladih zdravnikov, ki nasprotujejo nekaterim predlogom novele Zakona o zdravniški službi. Združenje podpira Zdravniško zbornico Slovenije in mlade zdravnike v ostrem zavračanju političnega nadzora nad stroko ter zaostrovanju pri odločanju mladih za specializacije in zaposlitve, in se pridružuje zaskrbljenosti nad posledicami uvedbe omenjenega zakona, ki bi v tujino lahko pregnale generacije mladih zdravnikov. Pred tednom je ministrica za zdravje ga. Milojka Kolar Celarc zatrdila, da je navedeni predlog usklajen z vsemi zdravniškimi organizacijami, kar je javno zanikala že Zdravniška zbornica. Tokrat pa njeno trditev ostro zanikamo tudi v Združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Predlog zakona namreč ni bil usklajen ali pripravljen v sodelovanju z našim združenjem.

Helena Mole, dr. med.
Predsednica strokovnega združenja zasebnih
zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Več...

Obravnava predloga Zakona o zdravstveni dejavnosti

Spoštovane članice, spoštovani člani! Gre zares!! Odbor za zdravstvo v Državnem zboru bo v torek, dne 27. junija 2017, ob 14.00 uri, razpravljal o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti. Predlagamo, da vršimo na politike pritisk, tako da vsak od nas naslovi na predsednika Odbora za zdravstvo v Državnem zboru pisno zahtevo za prisotnost na Odboru za zdravstvo in aktivno razpravljanje. Čeprav verjetno naša želja ne bo uslišana, pa menimo da bo nekaj sto pisem, naslovljenih na predsednika Odbora za zdravstvo, predstavljalo pritisk strokovne javnosti, da politika ne vodi predvidene spremembe v pravo smer. V osnutek pisma v priponki vnesite vaše osebne podatke in podpis. Predlagamo, da pismo na naslovnika pošljete PRIPOROČENO S POVRATNICO. Pomembno: Po poslovniku dela odborov pri DZ, ima predsednik odbora diskrecijsko pravico, da vabi na odbor in da besedo vabljenim po lastni presoji. S spoštovanjem! Pripravila: Alenka Forte, dr. med. Tajnik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Helena Mole, dr. med. Predsednica Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Priponke:  OSNUTEK DOPISA ZA predsednika Odbora za zdravstvo v DZ.docx

Več...

POVZETEK ŠKODLJIVIH UČINKOV PREDLOGA SPREMEMB ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI

Spoštovane članice, spoštovani člani! Aktivnosti zdravništva, tudi našega Strokovnega združenja, so medijsko blokirane skoraj v celoti. Zato je na nas, da naše paciente seznanjamo s škodljivostjo sprememb zakonodaje, ki je v parlamentarni proceduri (Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravniški službi, Zakon o pacientovih pravicah, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju). Zato smo na Strokovnem združenju povzeli bistvene točke predlaganih sprememb, ki bodo po našem mnenju privedle do dodatnega podaljšanja čakalnih dob. Zakonodaja je izrazito nastrojena proti koncesionarstvu, ki bo v naslednjih letih zato popolnoma usahnilo. Na dnu tega sporočila vam posredujemo povezavo do besedila predloga zakona. V priponki sporočila vam posredujemo kratek povzetek tega zakona v obliki, ki je razumljiva tudi našim bolnikom. Prosimo vas za skupno akcijo - seznanjanje bolnikov z vsebino povzetka zakona. Predvidoma v četrtek, 29. junija 2017 bo v Državnem zboru obravnava tega predloga zakona na Odboru za zdravstvo. O točnem datumu in uri vas še obvestimo. S spoštovanjem, Pripravila: Alenka Forte, dr. med. Tajnik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Helena Mole, dr. med. Predsednica Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Priponke:
Nagovor
Povzetek

Več...

SZZZZS na 9. posvetu "ETIKA V BELEM"

1. junija 2017 je Agencija za kadre v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije organizirala 9. posvet »Etika v belem« z naslovom Kako organizirati in financirati zdravstvo v Sloveniji, da bodo državljanom dolgoročno zagotovljene varne in kakovostne zdravstvene storitve. Posveta z ambicioznim ciljem, odgovoriti na vprašanje, kako zdravstveni sistem organizirati, da bo le-ta služil svojemu osnovnemu namenu, se je udeležila tudi članica izvršilnega odbora SZZZZS Sanda Lah Kravanja, dr. dent. med., ki je na okrogli mizi prisotnim predstavila pasti predloge novele Zakona o zdravstveni dejavnosti in predstavila tudi nekaj idej, kako naprej.

Priponke:  Predstavitev

Več...

Javna tribuna ob predlaganih spremembah Zakona o zdravstveni dejavnosti

Spoštovani, v priponki vam pošiljamo vabilo na javno tribuno, ki bo v ČETRTEK, 1. junija 2017 ob 17.00 uri v dvorani Državnega sveta na Šubičevi ulici 4 v Ljubljani. Vabljeni! Alenka Forte, dr. med. Tajnik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Priponke:  Vabilo

Več...

DATUM IN URA OBRAVNAVE ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V DRŽAVNEM ZBORU - AKCIJA

Spoštovani, skladno s spodaj posredovanim sporočilom vas obveščamo, da smo pridobili sledečo informacijo in sicer: GLAVNA RAZPRAVA Zakona o zdravstveni dejavnosti se v parlamentu Državnega zbora prične danes, to je v ČETRTEK, 25. maja 2017 ob 9.45 uri, planirana je 4 - 5 urna razprava. V parlament vstopate kot zainteresirana javnost, predhodne prijave niso potrebne, je pa potrebna prijava na recepciji. Vodstvo Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije vas ponovno poziva, da se kot zainteresirana javnost v čim večjem številu udeležite obravnave v Državnem zboru. Gre za naše bolnike in nas! S spoštovanjem, Helena Mole, dr. med. Predsednica Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Več...

AKCIJA - OBRAVNAVA ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V DRŽAVNEM ZBORU

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Kot veste, je v javni obravnavi Zakon o zdravstveni dejavnosti. Parlament Državnega zbora Slovenije bo v naslednjih dneh – jutri, 24. maja 2017 ali v četrtek, 25. maja 2017 opravil splošno razpravo. Čim bomo prejeli podatek iz Državnega zbora, kateri dan in ob kateri uri bo ta točka obravnavana vas vse, ki to zmorete, pozivamo, da se kot interesirana javnost pojavite v Državnem zboru med gosti na balkonu. V kolikor bomo ta prostor zapolnili, pa bomo naše nestrinjanje z zakonom pokazali s prisotnostjo pred Državnim zborom. Gre za naše bolnike in za nas, zato izkažimo največjo složnost.

Več...

SZZZZS proti predlogu novele Zakona o zdravstveni dejavnosti z vsemi pravnimi sredstvi

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (SZZZZS) je na 28. srečanju SZZZZS v Moravskih Toplicah predstavilo argumente, ki so jih vodili k pripravi odprtega pisma poslanskim skupinam, predsedniku države in predsedniku Vlade RS, v katerem so jih pozvali, da se opredelijo proti predlogom sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti. Po njihovem mnenju se le tako lahko izognejo njihovi politični odgovornosti za pravne posledice, ki bi jih sprejem takih sprememb nedvomno imel Slovenijo. Prepričani so, da je predlog zaradi neenakopravne obravnave slovenskih zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov do javnih zavodov (in tujih ponudnikov!), diskriminacije mladih zdravnikov in omejevanja dela zaposlenih zdravnikov, v očitnem nasprotju z Ustavo RS in evropskim pravnim redom. Hkrati predlog ne prinaša rešitev, ki bi izboljšale kakovost in dostopnost zdravstvenih storitev za bolnike. Prav nasprotno. S postopno ukinitvijo koncesij se bodo čakalne dobe le še podaljšale, vedno več pacientov pa bo prisiljenih storitve iskati v samoplačniških ambulantah. Takemu stanju bodo nasprotovali z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi, še dodajajo v združenju.

Več...

ODPRTO PISMO PREDSEDNIKU DRŽAVE, PREDSEDNIKU VLADE, PREDSEDNIKU DRŽAVNEGA ZBORA IN POSLANSKIM SKUPINAM DRŽAVNEGA ZBORA

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (SZZZZS) je dne 10.5.2017 na predsednika države, predsednika Državnega zbora, predsednika vlade in na poslanske skupine Državnega zbora RS naslovilo odprto pismo, v katerem so jih pozvali, da ne podprejo predloga sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti. Za tak korak so se odločili, saj so njihovi številni poizkusi, da bi sodelovali pri pripravi zakona, ki bi v ospredje postavil pacienta in pacientove pravice, pa tudi pravice vseh zdravnikov in zobozdravnikov, ne glede na to, v kakšni obliki delujejo v zdravstvenem sistemu, ostali povsem preslišani. Po mnenju SZZZZS se lahko prejemniki pisma le na tak način izognejo politični odgovornosti za pravne posledice, ki bi jih sprejem takih sprememb nedvomno imel za Slovenijo. Prepričani so, da je predlog zaradi neenakopravne obravnave slovenskih zasebnih zdravnikov do javnih zavodov (in tujih ponudnikov!), diskriminacije mladih zdravnikov in omejevanja dela zaposlenih zdravnikov v očitnem nasprotju z Ustavo RS in evropskim pravnim redom. Hkrati predlog ne prinaša rešitev, ki bi izboljšale kakovost in dostopnost zdravstvenih storitev za bolnike. Prav nasprotno. S postopno ukinitvijo koncesij se bodo čakalne dobe le še podaljšale, vedno več pacientov pa bo prisiljenih zdravstvene storitve iskati v samoplačniških ambulantah.

Več...