Financiranje storitev

Plačilo zdravstvenih storitev je mogoče neposredno pri zdravniku ali zobozdravniku ali posredno, preko zavarovalnice ali banke. Vsak način plačila ima svoje prednosti in pomankljivosti.

Posredno plačilo

Zdravstveno varčevanje

Banke omogočajo zdravstveno varčevanje z ugodnejšimi obrestnimi merami. Značilnost zdravstvenega varčevanja je, da banka zgolj upravlja finančna sredstva varčevalca. Varčevanje je namensko. Lastnik sredstev ostaja varčevalec. Varčevalec s privarčevanimi sredstvi svobodno razpolaga. Varčevanje pozitivno vpliva na varčevalca, saj se zaveda, da mora živeti zdravo, ker sredstva niso neomejena. Varčevanje običajno ne temelji na solidarnosti in vzajemnosti.

Zdravstveni krediti

Banke omogočajo za plačilo zdravstvenih storitev pridobitev hitrih kreditov z ugodno obrestno mero, ter tako omogočajo svojim klientom, da si zagotovijo najvišji strokovni standard zdravstvenih storitev.

Kombinirano varčevanje z zavarovanjem

Banke omogočajo zdravstveno varčevanje, ki ga varčevalec kombinira s zavarovanjem. Na osnovi varčevanja komitent lahko pridobi tudi ugoden hitri kredit za najvišji strokovni standard zdravstvene oskrbe.

Zdravstvena zavarovanja

Zdravstvena zavarovanja se delijo na obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Prostovoljna zdravstvena zavarovanja izvajajo zasebne zavarovalnice. Zavarovanja temeljijo na vzajemnosti in solidarnosti. Zavarovanec ni lastnik svojih sredstev, s sredstvi zavarovanca v celoti razpolaga zavarovalnica. Zavarovanje krije določen paket obljubljenih pravic oziroma določen seznam zdravstvenih storitev. Seznam pravic v zavarovanjih ni vedno jasno določen. Postopek uveljavljanja pravic je lahko zapleten, pogoste so čakalne dobe.

Obvezno zdravstveno zavarovanje (OZZ)

Državljani RS so v skladu s Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju obvezno zavarovani. Obvezno zavarovanje krije zdravstvene storitve, ki jih zagotavlja javna zdravstvena služba v celoti ali le določen delež (%). Zakon o ZVZZ določa kakšen delež (%) polne vrednosti osnovnega zdravljenja (=zavarovalniški standard=seznam osnovnih zdravstvenih storitev) zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje.

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje (PZZ)

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

(v nadaljnjem besedilu: dopolnilno zavarovanje), ki ob uresničevanju pravic do zdravstvenih storitev po postopkih in pogojih, kot so predpisani v obveznem zdravstvenem zavarovanju, krije razliko ali del razlike med vrednostjo zdravstvenih storitev po 23. členu tega zakona in deležem te vrednosti, ki ga po istem členu krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

Nadomestno zdravstveno zavarovanje

krije, največ v obsegu standarda obveznega zdravstvenega zavarovanja, stroške zdravstvenih in z njimi povezanih storitev ter oskrbe z zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki osebam, ki po predpisih Republike Slovenije ne morejo biti obvezno zavarovane.

Dodatno zdravstveno zavarovanje

krije stroške zdravstvenih in z njimi povezanih storitev ter oskrbe z zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki in za izplačila denarnih prejemkov, ki niso sestavni del pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, in ni niti dopolnilno niti nadomestno zdravstveno zavarovanje;

Vzporedno zdravstveno zavarovanje

krije stroške zdravstvenih in z njimi povezanih storitev ter oskrbe z zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki, ki so sicer pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, a jih zavarovanci uveljavljajo po drugačnih postopkih in ob drugih pogojih, kot jih predpisuje obvezno zdravstveno zavarovanje.

Neposredno plačilo

Pri zdravstvenih storitvah, ki jih ne krije zavarovanje ali pri izvajalcih, ki nimajo pogodbenega razmerja s zavarovalnicami je mogoče plačati zdravstvene storitve neposredno pri zdravniku ali zobozdravniku, to je samoplačniško. Samoplačniške storitve je mogoče plačati tudi na osnovi zdravstvenega varčevanja ali s zdravstvenimi posojili.

Pri neposrednem plačilu praviloma ni čakalnih dob, termin posega se določi individualno. Zdravnik/zobozdravnik običajno zagotavlja najvišji strokovni standard zdravstvenih storitev v dogovoru s pacientom, ki lahko svobodno izbira nivo kakovosti, ter termin oskrbe.