Organi Strokovnega združenja

Izvršilni odbor:

Predsednik:                 Igor DOVNIK, dr. med.
Podpredsednik:           Boris LELJAK, dr. dent. med.
Tajnik:                          Alenka FORTE, dr. med.
Blagajnik:                    Leon LANG, dr. med.

Člani IO:

Miro LASBAHER, dr. med.
Sabina MARKOLI, dr. dent. med.
Helena MOLE, dr. med.
Nada PUHARIČ, dr. dent. med.
Katja ŽERJAV, dr. med.

Nadzorni odbor:

prim. Miro GORENŠEK, dr. med., predsednik
prof. dr. Pavle KOŠOROK, dr. med., član
Leon HERMAN, dr. dent. med., član

Disciplinsko sodišče:

prim. Dean KLANČIČ, dr. med., predsednik
prim. asist. Tatjana GOLOB GULIČ, dr. med., članica
Gregor ZAVRŠNIK, dr. dent. med., član