ZZDej-K objava

IZJAVA ZA JAVNOST: SZZZZS na Ustavno sodišče vložilo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti ZZDej-K

Avtor: Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

 

IZJAVA ZA MEDIJE


 

 

SZZZZS na Ustavno sodišče vložilo pobudo za začetek postopka ocene ustavnosti Zakona o zdravstveni dejavnosti – ZZDej-K, ki je stopil v veljavo dne 17.12.2017

 

(19.12.2017) Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (SZZZZS) je danes na Ustavno sodišče vložilo pobudo za začetek postopka ocene ustavnosti posameznih določb Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Korak je logičen in pričakovan. SZZZZS je namreč ves čas zakonu, kot je bil predlagan in sprejet, brez sodelovanja strokovne javnosti, v delu, kjer zakon posega v pravico do dostopnosti do zdravstvenih storitev pacientu, nasprotovalo. Nasprotovala mu je tudi celotna Koordinacija zdravniških organizacij (KZO), ki jo sestavljajo Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, FIDES in SZZZZS. Novela ZZDej-K ni zdravstvena reforma, kot jo sicer nujno potrebujemo in si jo pacienti zaslužijo. Po neuspeli referendumski pobudi, saj pobudniku ni uspelo zbrati dovolj podpisov zanjo, se bodo zdravniki in zobozdravniki s pripombami na neustavnost posameznih določb zakona, obrnili na Ustavno sodišče. Prepričani so namreč, da je zakon v večih členih v neskladju z Ustavo Republike Slovenije. Zakon namesto, da bi z ustrezno ureditvijo izvajanja zdravstva skrajševal čakalne dobe, le-te podaljšuje, tudi s tem, ko slabša in zaostruje pogoje za delo zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov, tako tistih s koncesijo, kot tistih, ki opravljajo storitve samoplačniško.

Ker ustavna pobuda zahteva, da »pobudo lahko da, kdor za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa izkaže pravni interes«, so pobudo na Ustavno sodišče, poleg SZZZZS, ki zastopa interese svojih članov, vložili hkrati še posamezni člani SZZZZS, s prvopodpisanim Igorjem Dovnikom, predsednikom strokovnega združenja. Zastopa jih odvetnica Simona Marko.

 

»Žal nam je, da smo primorani izkoristiti skorajda edino možnost, ki nam preostane in na Ustavnem sodišču dokazovati, da je Zakon o zdravstveni dejavnosti slab. Tako za bolnike, zdravstveni sistem, kot za zdravnike in zobozdravnike in še koga, ki je del našega zdravstva. Zakon ni le slab, temveč je hkrati še v nasprotju z Ustavo RS. Trdno verjamemo, da bo to dejstvo prepoznalo tudi Ustavno sodišče,« je vloženo pobudo pospremil Igor Dovnik, dr. med.

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (SZZZZS)


***
Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (SZZZZS) (SZZZZS) je prostovoljno združenje nekaj več kot 900 zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov, ki svojo dejavnost opravljamo na območju Slovenije. Naša poglavitna naloga je zavzemanje za izboljšanje pogojev za izvajanje in razvoj zasebne zdravniške dejavnosti, s ciljem, da bi našim uporabnikom (bolnikom) lahko zagotovili visokokakovostne in mednarodno konkurenčne zdravstvene storitve. SZZZZS je v letu 2017 tudi vodja Koordinacije zdravniških organizacij katere članice so še Zdravniška Zbornica Slovenije, Slovensko Zdravniško Društvo in FIDES. 

Priponke:
19.12.2017, SZZZZS v ustavno presojo ZZDej-K.docx